Küresel Isınma

KÜRESEL ISINMA

  

İnsanlar tarafından atmosfere  salınan gazların sera etkisiyle oluşması  sonucu dünya yüzeyinde  sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir.

       Fosil yakıt (kömür, petrol, doğal gaz) tüketimi ile oluşan karbondiyoksitin (CO2), toplam sera gazı içinde payı dörtte üçe yakın. Dolayısıyla sera gazı salımını azaltmak için CO2 salımını azaltmak şart. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, dünyanın en çok CO2 salan ekonomileri. Kişi başına ise, Katar dünyada en yüksek salıma sahip. Türkiye, TUİK verilerine göre 2013 yılında toplam 459 milyon ton sera gazı salımı yaptı, ki bu kafa başına yılda 6 ton demek.

 

  Sera gazlarının çoğunluğu enerjisantralleri, sanayi ve taşıtlar nedeniyle oluşuyor. Binaları ısıtmak sera gazı emisyonlarının yüzde 6’sına neden oluyor. Kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı azaltılıp enerji verimli kullanılırsa iklim de korunmuş olur.Tema Vakfı’nın raporuna göre 40 yıl sonra bu şekilde devam ederse Türkiye çölleşecektir.Tema diyorki:Küresel ısınmaya karşı çaresiz değiliz.Toprak düzgün kullanılırsa küresel ısınmayada bir çözüm getirelebilir.Su kaynaklarıda küresel ısınmadan olumsuz yönde etkilenmiştir.İleriki yıllarda suyun elmas kadar değerli olacağını unutmayalım.